YRITYKSILLE

Tukevatko yrityksesi toimitilat asiakaskokemusta parhaalla mahdollisella tavalla? Kaipaako toimistosi päivitystä?

Tai tarvitsetko apua messuosaston ja -viestinnän suunnittelussa?

TOIMIVA TYÖYMPÄRISTÖ & PAREMPI ASIAKASKOKEMUS

Toimiva työympäristö helpottaa työn tekemistä ja lisää työn tuottavuutta. Viihtyisien ja positiivisella tavalla erottuvien toimitilojen vaikutus asiakaskokemukseen - ja sen myötä yrityksen myyntiin - on myös monella toimialalla keskeinen tekijä.

Positiivisten muutosten aikaansaamiseksi ei usein tarvita suurta budjettia vaan oikeisiin asioihin keskittymällä pienelläkin budjetilla voidaan saada merkittäviä työn toimivuutta, viihtyisyyttä ja asiakaskokemusta parantavia muutoksia aikaiseksi!

 

MESSUOSASTOT JA VIESTINTÄ

Yksi vahvuuksistani on projektit, joissa tilasuunnittelu ja viestintä yhdistetään toimivaksi kokonaisuudeksi palvelemaan myynnin kasvattamista. Messut ovat hyvä esimerkki tällaisesta.

Teen messuosaston suunnittelun sekä messuosallistumiseen liittyvien viestintätoimenpiteiden suunnittelun ja toteutuksen yrityksellesi. Kätevää ja kustannustehokasta kun molemmat palvelut saat 'yhdeltä luukulta'! Samalla maksimoit messuosallistumisen hyödyt.

 

 

MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄPALVELUT

Sisustus- ja tilasuunnittelun ohella teen markkinoinnin ja viestinnän suunnittelua, joista minulla on pitkä ja monipuolinen työkokemus, usealta eri toimialalta. Lisäksi teen sisällöntuotantoa eri kanaviin (verkkosivut, somekanavat, blogit, printtijulkaisut).

Ota yhteyttä ja sovitaan tapaaminen, niin kerron miten voin markkinoinnin ja viestinnän avulla auttaa yritystäsi tunnettuuden ja myynnin kasvattamisessa!