Tukevatko yrityksesi toimitilat asiakaskokemusta ja työn tekemistä parhaalla mahdollisella tavalla?

Kaipaako toimistosi päivitystä?

TOIMIVA TYÖYMPÄRISTÖ - PAREMPI ASIAKASKOKEMUS

Toimiva työympäristö helpottaa työn tekemistä ja lisää työn tuottavuutta. Viihtyisien ja positiivisella tavalla erottuvien toimitilojen vaikutus asiakaskokemukseen ja myötä yrityksen myyntiin on myös monella toimialalla aivan keskeinen tekijä.

Positiivisten muutosten aikaansaamiseksi ei usein tarvita suurta budjettia vaan oikeisiin asioihin keskittymällä pienelläkin budjetilla voidaan saada merkittäviä työn toimivuutta, viihtyisyyttä ja asiakaskokemusta parantavia muutoksia aikaiseksi!

 

MESSUOSASTOT JA VIESTINTÄ

Yksi vahvuuksistani on projektit, joissa tilasuunnittelu ja viestintä yhdistetään toimivaksi kokonaisuudeksi palvelemaan myynnin kasvattamista. Messut ovat hyvä esimerkki tällaisesta.

Teen messuosaston suunnittelun sekä messuosallistumiseen liittyvien viestintätoimenpiteiden suunnittelun ja toteutuksen yrityksellesi. Kätevää ja kustannustehokasta kun molemmat palvelut saat 'yhdeltä luukulta'! Samalla maksimoit messuosallistumisen hyödyt.

 

 

VIESTINTÄPALVELUT

Sisustus- ja tilasuunnittelun lisäksi teen myös markkinoinnin ja viestinnän suunnittelua, joista minulla yli 15 vuoden työkokemus. Lisäksi mm. sisällöntuotanto eri kanaviin on minulle tuttua, ja autan mielellään asiakkaitani myös markkinoinnin ja viestinnän suunnitelmien toteuttamisessa.

Ota yhteyttä ja sovitaan tapaaminen, niin kerron miten voin auttaa yritystäsi mm. tunnettuuden ja myynnin kasvattamisessa!