Tukevatko yrityksesi toimitilat asiakaskokemusta ja työn tekemistä parhaalla mahdollisella tavalla?

Kaipaako toimistosi päivitystä?

 

VIIHTYISÄ JA TOIMIVA TYÖYMPÄRISTÖ

Yrityksissä ja muissa organisaatioissa kiinnitetään nykyisin entistä enemmän huomioita siihen, mitä niiden toimitilat viestivät.

Toimitiloilla on suuri vaikutus myös henkilökunnan työssä viihtymiseen, minkä vuoksi niihin kannattaa panostaa. Toimiva ja viihtyisä työympäristö helpottaa työn tekemistä ja lisää työn tuottavuutta.

Ota yhteyttä, mikäli toimitilasi kaipaavat uudistusta!

 

PAREMPI ASIAKASKOKEMUS

Viihtyisien toimitilojen vaikutus asiakaskokemukseen on monella toimialalla aivan keskeinen tekijä. Toimitiloihin panostaminen on siten myös liiketoimintaan ja sen kasvattamiseen panostamista.

Positiivisten muutosten aikaansaamiseksi ei usein tarvita suurta budjettia vaan oikeisiin asioihin keskittymällä pienelläkin budjetilla voidaan saada merkittäviä asiakaskokemusta parantavia muutoksia aikaiseksi.

 

VIESTINNÄN JA MARKKINOINNIN PALVELUT

Yrityksessä tai sen toiminnassa tapahtuvasta positiivisesta muutoksesta — kuten toimitilojen uudistuksesta — kannattaa kertoa muillekin. Viesti tulee kohdistaa asiakkaille ja muille tärkeille kohderyhmille niissä kanavissa, joissa heidät tavoitetaan parhaiten. Myös viestin sisältö on tärkeä räätälöidä eri vastaanottajaryhmille mahdollisimman kiinnostavaksi.

Tehokkaalla viestinnällä ja markkinointikampanjoilla saadaan myynti nousuun! Sisustus- ja tilasuunnittelun lisäksi saat myynnin kasvuun tähtäävät viestinnän ja markkinoinnin palvelut kätevästi "yhdeltä luukulta".